Gdy zatrudniałem się w firmie, zatrudnionych było w niej 20 pracowników. Pół roku później było ich trzykrotnie więcej. Taki szybki i duży przyrost zatrudnienia, rodzi problemy czysto organizacyjne. Pośpiech, brak czasu oraz zwykły brak uczciwości współpracowników, również przyczynia się do pogłębiania problemów. Nadużycia i nieścisłości powstające przy ręcznych listach przyczyniły się do wprowadzenia elektronicznych czytników rejestrujących czas pracy pracowników. Wraz z czytnikami została dostarczona aplikacja producenta, która dostępna była wyłącznie dla pracowników kadr. To powodowało brak możliwości sprawdzenia przez pracownika swojego aktualnego bilansu czasowego. Jako ówczesny manager postanowiłem usprawnić swoją pracę i napisałem aplikację do obsługi zdarzeń RCP. Pierwszym krokiem było napisanie skryptów do pobierania danych z czytników, ponieważ oryginalne oprogramowanie działało na dość "nietypowej" bazie danych. Kolejnym etapem było stworzenie samego interfejsu użytkownika. Gdy kończyłem współpracę z firmą, pracowało w niej około 200 osób a aplikacja doczekała się wersji z numerem 3. Dzięki tej aplikacji podwładny może złożyć wniosek np o urlop, a jego przełożony wniosek zaakceptować lub usunąć. Pracownicy mogą zgłaszać nieścisłości w zdarzeniach. Menadżerowie mogą sprawdzić stan swojej załogi. Mają na bieżąco informację czy pracownik jest w pracy, na przerwie czy może na spotkaniu. Wiedzą ile pracownik posiada jeszcze urlopu do wykorzystania, jaki ma bilans czasu pracy w danym miesiącu. Ponadto mają pełen dostęp do rejestru swoich podwładnych. W aplikacji jest możliwość odwzorowania hierarchii firmy wraz z odpowiednimi uprawnieniami.

powrót
RCP
RCP

Narzędzie do kontroli czasu pracy zatrudnionych pracowników firmy