Firma by działać musi dokonywać zakupów. Im większa firma tym większe wydatki. Im większa firma tym mniejsza kontrola wydatków. Na rynku jest wiele aplikacji do kontroli budżetu. Zadaniem tej aplikacji jest ułatwienie pracy z zaplanowanym budżetem na przestrzeni miesiąca i kwartału. Zaplanowany budżet jest wprowadzany do odpowiednich centr kosztowych i kategorii wydatków. Gdy istnieje potrzeba dokonania zakupu, pracownik z odpowiednimi uprawnieniami tworzy wstępne zamówienie z szacunkowym lub rzeczywistym kosztem i wysyła je do akceptacji. Akceptant decyduje czy dane zamówienie może być realizowane. Po akceptacji zamówienie trafia do koszyka realizacji. Gdy w trakcie realizacji zamówienia jego cena wzrasta o wyznaczony procent, zamówienie automatycznie wysyłane jest do ponownego rozpatrzenia przez akceptanta. Po zrealizowaniu zamówienia jest ono przekazywane do księgowości celem rozliczenia i zaksięgowania. Program przeznaczony jest głównie dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za planowanie wydatków. Dla tych osób są odpowiednie zestawienia i raporty.

powrót
Kontrola Budżetu
Kontrola Budżetu

Narzędzie wspomagające kontrolę wydatków i planowania budżetu.