Zadaniem aplikacji było wspomaganie wyliczania podstawowego indeksu wiarygodności firmy z branży transportowej. Każda firma ma możliwość uzyskania indeksu. Pod uwagę brane jest wiele zmiennych, związanych z płatnościami firmy. Dane zbierane są również z wielu hurtowni danych, ale również na bazie ankiet wysyłanych do klientów. Aplikacja pozwała gromadzić te dane i na podstawie zmiennych wyliczała sugerowany indeks wiarygodności. Operator zgłoszenia mógł taki indeks zatwierdzić lub zmodyfikować o odpowiedni procent jeśli posiadał dodatkowe dane, które nie były uwzględniane przy wilczeniu standardowym. Taki indeks codziennie był weryfikowany na bierząco względem transakcji zawieranych na giełdzie transporotwej.

powrót
TransRisk CRM
TransRisk CRM

Narzędzie wspomagające weryfikację wiarygodności firm.